Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
MUNJOSA-HEINENA Sanita
OLSEIKA Nora
RUDUSĀNE-SIMIČA Vladlena
SONDORS Harijs
SPROGE Agita
SŪNIŅA Danika
Валидност на списъка на одобрените кандидати: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 31/12/2021.
Възможно е един или повече успешни кандидати да са поискали имената им да не бъдат публикувани.
Дата на публикуване : 29/11/2018 - 09:44
Дата на актуализацията : 29/11/2018 - 09:45