Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
MUNJOSA-HEINENA Sanita
OLSEIKA Nora
RUDUSĀNE-SIMIČA Vladlena
SONDORS Harijs
SPROGE Agita
SŪNIŅA Danika
Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 31/12/2021.
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 29/11/2018 - 09:44
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 29/11/2018 - 09:45