Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
MUNJOSA-HEINENA Sanita
OLSEIKA Nora
RUDUSĀNE-SIMIČA Vladlena
SONDORS Harijs
SPROGE Agita
SŪNIŅA Danika
Validity of the reserve list: 
Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2021.
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Ημερομηνία ανάρτησης : 29/11/2018 - 09:44
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 29/11/2018 - 09:45