Rezerves saraksts

Atsauce: 
MUNJOSA-HEINENA Sanita
OLSEIKA Nora
RUDUSĀNE-SIMIČA Vladlena
SONDORS Harijs
SPROGE Agita
SŪNIŅA Danika
Saraksta derīguma termiņš: 
Šis saraksts būs derīgs līdz 31/12/2021.
Iespējams, ka viens vai vairāki kandidāti ir skaidri lūguši, lai viņu vārdu un uzvārdu nepublicē.
Publicēšanas datums : 29/11/2018 - 09:44
Atjauninājuma datums : 29/11/2018 - 09:45