Rezerves saraksts

Home > Sekmīgie kandidāti > Rezerves saraksti > Rezerves saraksts
Atsauce: 
MUNJOSA-HEINENA Sanita
OLSEIKA Nora
RUDUSĀNE-SIMIČA Vladlena
SONDORS Harijs
SPROGE Agita
SŪNIŅA Danika
Validity of the reserve list: 
Rezerves saraksts būs derīgs līdz 31/12/2021.

Iespējams, ka viens vai vairāki kandidāti ir skaidri lūguši, lai viņu vārdu un uzvārdu nepublicē.

Publicēšanas datums : 29/11/2018 - 09:44
Atjauninājuma datums : 29/11/2018 - 09:45