Rezervný zoznam

Referencia: 
MUNJOSA-HEINENA Sanita
OLSEIKA Nora
RUDUSĀNE-SIMIČA Vladlena
SONDORS Harijs
SPROGE Agita
SŪNIŅA Danika
Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 31/12/2021.
Jeden alebo viacerí úspešní uchádzači výslovne požiadali, aby sa ich meno neuverejnilo.
Dátum publikovania : 29/11/2018 - 09:44
Dátum aktualizácie : 29/11/2018 - 09:45