Reservlista

Referens: 
MUNJOSA-HEINENA Sanita
OLSEIKA Nora
RUDUSĀNE-SIMIČA Vladlena
SONDORS Harijs
SPROGE Agita
SŪNIŅA Danika
Giltighetstid: 
Listan gäller till och med den 31/12/2021.
En eller flera godkända sökande kan uttryckligen ha begärt att deras namn inte ska offentliggöras.
Publicerat den : 29/11/2018 - 09:44
Senaste uppdatering : 29/11/2018 - 09:45