Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
BONELLO Claire
BONNICI Marie Chantelle
CARUANA Rosemarie
FARRUGIA Maria Carmen
GRECH Jeanella
PORTELLI Stanley Joe
SAYDON Christina
SCHEMBRI Claudia
Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 31/12/2021.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Дата на публикуване : 29/11/2018 - 09:42
Дата на актуализацията : 29/11/2018 - 09:44