Lista ta' riserva

Referenza: 
BONELLO Claire
BONNICI Marie Chantelle
CARUANA Rosemarie
FARRUGIA Maria Carmen
GRECH Jeanella
PORTELLI Stanley Joe
SAYDON Christina
SCHEMBRI Claudia
Validità tal-lista: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Istituzzjonijiet li jistgħu jirreklutaw minn din il-lista: 
Kandidat wieħed li kellu suċċess jew aktar minn wieħed jistgħu b'mod espliċitu jitolbu li isimhom ma jiġix ippubblikat.
Data tal-post : 29/11/2018 - 09:42
Aġġorna d-data : 29/11/2018 - 09:44