Lista rezerwowa

Numer referencyjny: 
BONELLO Claire
BONNICI Marie Chantelle
CARUANA Rosemarie
FARRUGIA Maria Carmen
GRECH Jeanella
PORTELLI Stanley Joe
SAYDON Christina
SCHEMBRI Claudia
Ważność listy : 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Instytucje, które mogą rekrutować kandydatów z tej listy: 
Niektórzy kandydaci mogli wyraźnie sprzeciwić się publikacji ich imion i nazwisk.
Data publikacji : 29/11/2018 - 09:42
Data aktualizacji : 29/11/2018 - 09:44