Rezervni seznam

Referenca: 
BONELLO Claire
BONNICI Marie Chantelle
CARUANA Rosemarie
FARRUGIA Maria Carmen
GRECH Jeanella
PORTELLI Stanley Joe
SAYDON Christina
SCHEMBRI Claudia
Veljavnost seznama : 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Institucije, ki zaposlujejo s tega seznama: 
Eden ali več uspešnih kandidatov je morda izrecno zaprosilo, da se njihovo ime ne objavi.
Datum objave : 29/11/2018 - 09:42
Datum posodobitve : 29/11/2018 - 09:44