Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

CHAZELAS-BAUR    Céline
DÜSEL    Jens
EISENDLE    David
GÖGELE    Clarissa
KANITZ    RALF
KRÖGER    James
KRONSTEINER    Klara
MANGOLD    Caroline Barbara
POHLE    Philipp
SCHAEFFER    Nicolas
SIEDER-BERTILSSON    Ines
VOELL    Bastian
WACHENDORFER    David

Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2022.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Дата на публикуване : 19/07/2019 - 11:47
Дата на актуализацията : 19/07/2019 - 11:47