Lista rezerwowa

Numer referencyjny: 

CHAZELAS-BAUR    Céline
DÜSEL    Jens
EISENDLE    David
GÖGELE    Clarissa
KANITZ    RALF
KRÖGER    James
KRONSTEINER    Klara
MANGOLD    Caroline Barbara
POHLE    Philipp
SCHAEFFER    Nicolas
SIEDER-BERTILSSON    Ines
VOELL    Bastian
WACHENDORFER    David

Ważność listy : 
Lista będzie ważna do 30/06/2022 r.
Instytucje, które mogą rekrutować kandydatów z tej listy: 
Niektórzy kandydaci mogli wyraźnie sprzeciwić się publikacji ich imion i nazwisk.
Data publikacji : 19/07/2019 - 11:47
Data aktualizacji : 19/07/2019 - 11:47