Lista rezerwowa

Home > Laureaci > Listy rezerwowe > Lista rezerwowa
Numer referencyjny: 

CHAZELAS-BAUR    Céline
DÜSEL    Jens
EISENDLE    David
GÖGELE    Clarissa
KANITZ    RALF
KRÖGER    James
KRONSTEINER    Klara
MANGOLD    Caroline Barbara
POHLE    Philipp
SCHAEFFER    Nicolas
SIEDER-BERTILSSON    Ines
VOELL    Bastian
WACHENDORFER    David

Validity of the reserve list: 
Lista rezerwowa jest ważna do dnia 30/06/2022.
Instytucje, które mogą rekrutować kandydatów z tej listy: 

Niektórzy kandydaci mogli wyraźnie sprzeciwić się publikacji ich imion i nazwisk.

Data publikacji : 19/07/2019 - 11:47
Data aktualizacji : 19/07/2019 - 11:47