Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

CAMBIEN    Nathan
CROONENBERGHS    Aude
DEN HERTOG    Johannes Paul
DEVELTER    Veerle
EYNATTEN    Eline
HEKKENBERG    Martijn
KEMELS    Niels
MIDDELDORP    Véronique
PARRET    Laura
SCHENK    Barbara Anna
SCHENKEVELD    Daniël
VAN BAELEN    Michel
WILLEMS    Ward

Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2022.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Дата на публикуване : 19/07/2019 - 11:49
Дата на актуализацията : 19/07/2019 - 11:50