Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ALQUIER    Eleonore
BERTRAND    Aude
BOUNTOURI    Vasiliki
BÜTTNER    Gesa
CAILLOT    Marie
CAMBRÉ    Renée
CANTARELLA    Simona
CIUDAD RODRÍGUEZ    María Francisca
DÍAZ MARTÍNEZ    Cristina
DUBUISSON    Rémi
IVANOV    Simeon
RUIZ GÓMEZ    Vicente
SALGUEIRO    Isabel
SOYEZ    Sébastien
STANCU    Constantin-Raducu
URBAIN    Julie
UREÑA    Laura
URSE    Daniel
VAN HOOLAND    Seth

Validity of the reserve list: 
Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2022.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/11/2019 - 15:59
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/11/2019 - 15:59