Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ALQUIER    Eleonore
BERTRAND    Aude
BOUNTOURI    Vasiliki
BÜTTNER    Gesa
CAILLOT    Marie
CAMBRÉ    Renée
CANTARELLA    Simona
CIUDAD RODRÍGUEZ    María Francisca
DÍAZ MARTÍNEZ    Cristina
DUBUISSON    Rémi
IVANOV    Simeon
RUIZ GÓMEZ    Vicente
SALGUEIRO    Isabel
SOYEZ    Sébastien
STANCU    Constantin-Raducu
URBAIN    Julie
UREÑA    Laura
URSE    Daniel
VAN HOOLAND    Seth

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 31/12/2022.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/11/2019 - 15:59
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/11/2019 - 15:59