Списък на издържалите конкурса

Начало > Следващи стъпки > Списъци на издържалите конкурс > Списък на издържалите конкурса
Референтен номер: 

ALONSO DOMINGUEZ    Rodrigo Victor
    
CABANES    Manuel
    
CARBAYEDA    Jose Enrique
    
DANIEL    Alexandre
    
DUMITRACHE    Mihaela
    
FERNANDEZ VILLALVILLA    Francisco Javier
    
FONDEVILLA TOYA    Fernando Luis
    
GOUVEIA ALMEIDA    Jose
    
IVAN    Eduard
    
JIMENEZ    Israel
    
PIRLOT DE CORBION    Thomas
    
PRIETO    Javier
    
PRIETO GAMBIN    Joaquin Ramon
    
ROMERO MORGAZ    Jose
    
TARELLA    Victor
    
VINGUT HARRINGTON    Lorenzo
    
VLADOIANU    Corvin Robert

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 30/06/2023 г.
Възможно е един или повече успешни кандидати да са поискали имената им да не бъдат публикувани.
Дата на публикуване : 06/04/2020 - 15:55
Дата на актуализацията : 06/04/2020 - 15:56