Rezervný zoznam

Referencia: 

ALONSO DOMINGUEZ    Rodrigo Victor
    
CABANES    Manuel
    
CARBAYEDA    Jose Enrique
    
DANIEL    Alexandre
    
DUMITRACHE    Mihaela
    
FERNANDEZ VILLALVILLA    Francisco Javier
    
FONDEVILLA TOYA    Fernando Luis
    
GOUVEIA ALMEIDA    Jose
    
IVAN    Eduard
    
JIMENEZ    Israel
    
PIRLOT DE CORBION    Thomas
    
PRIETO    Javier
    
PRIETO GAMBIN    Joaquin Ramon
    
ROMERO MORGAZ    Jose
    
TARELLA    Victor
    
VINGUT HARRINGTON    Lorenzo
    
VLADOIANU    Corvin Robert

Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 30/06/2023.
Jeden alebo viacerí úspešní uchádzači výslovne požiadali, aby sa ich meno neuverejnilo.
Dátum publikovania : 06/04/2020 - 15:55
Dátum aktualizácie : 06/04/2020 - 15:56