Popis uspješnih kandidata

Referentni broj postupka odabira: 

CERASOLI    Maurizio
    
GERASIMOPOULOS    Georgios
    
MENAIA DA SILVA LUCAS    Ricardo Jose
    
SAN MILLAN MAESO    Ignacio Jesus
    
TSOULFA    Christina

Valjanost popisa: 
Popis je valjan do 30/06/2023.
Institucije koje mogu zapošljavati s ovog popisa: 
Moguće je da su neki uspješni kandidati izričito zatražili da se njihovo ime ne objavljuje.
Datum objave : 06/04/2020 - 15:56
Datum zadnjeg ažuriranja : 06/04/2020 - 15:57