Rezervný zoznam

Referencia: 

CERASOLI    Maurizio
    
GERASIMOPOULOS    Georgios
    
MENAIA DA SILVA LUCAS    Ricardo Jose
    
SAN MILLAN MAESO    Ignacio Jesus
    
TSOULFA    Christina

Validity of the reserve list: 
Rezervný zoznam bude platný do 30/06/2023.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Dátum publikovania : 06/04/2020 - 15:56
Dátum aktualizácie : 06/04/2020 - 15:57