Reservlista

CERASOLI    Maurizio
    
GERASIMOPOULOS    Georgios
    
MENAIA DA SILVA LUCAS    Ricardo Jose
    
SAN MILLAN MAESO    Ignacio Jesus
    
TSOULFA    Christina

Giltighetstid: 
Listan gäller till och med den 30/06/2023.
Institutioner som får rekrytera från den här listan: 
En eller flera godkända sökande kan uttryckligen ha begärt att deras namn inte ska offentliggöras.
Publicerat den : 06/04/2020 - 15:56
Senaste uppdatering : 06/04/2020 - 15:57