Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ANDRIER    Francois
    
CECCHINATO    Manuel
    
CIORTOLOMAN    Bogdan
    
COSTA CABRAL    Francisco
    
DJEROUNI    Myriam
    
FOLADOR    Mattia
    
GUTIERREZ GIL    Roberto
    
HERRERO COLLANTES    Miguel
    
KATMANN    Kaili
    
MUNTEANU    Mihai
    
NZUKOU WAKAM    Aymar Patrice
    
PARONI    Panagiota
    
POULOPOULOS    Panagiotis
    
RUSTI    Mihai
    
SCAUNAS    Gabriel

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2023.
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 06/04/2020 - 15:58
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 06/04/2020 - 15:59