Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

JOSEPHIDES    Helene
PASIOURTIDOU    Charis
TZORTZI    Sofia

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 27/04/2021 - 13:18
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 27/04/2021 - 15:46