Rezervný zoznam

KYRIACOU    Nikolas
LOIZOU    Michael
SKOUZOU    Eirini

Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 30/06/2024.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 27/04/2021 - 13:18
Dátum aktualizácie : 27/04/2021 - 15:46