Списък на издържалите конкурса

Начало > Следващи стъпки > Списъци на издържалите конкурс > Списък на издържалите конкурса
Референтен номер: 

MANOUKIAN Eleonora-Anais
MITSELOU Amalia
XEFTERI Stamatina

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 30/06/2024 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 27/04/2021 - 12:21
Дата на актуализацията : 27/04/2021 - 15:46