Rezerves saraksts

CSERNITZKY     Dorottya
DR. RODEN    Gabor
VARGA    Zsofia

Saraksta derīguma termiņš: 
Šis saraksts būs derīgs līdz 30/06/2024.
Iestādes, kuras var pieņemt darbā darbiniekus no šī saraksta: 
Publicēšanas datums : 27/04/2021 - 15:45
Atjauninājuma datums : 27/04/2021 - 15:53