Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

CSEKE    Nora
FEKETE, DR.    Sara
GARAI    Borbala

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 30/06/2024 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 27/04/2021 - 15:47
Дата на актуализацията : 27/04/2021 - 15:47