Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

GIULIA    BITTONI
CLELIA    LACCHI
SOFIA    MILONE
ELEONORA    PAGGI
ANNA    PEREGO
EMMA    SALEMME
LUCA    TERMINIELLO
ALESSIA    VALENTINO
 

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/07/2021 - 09:36
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 20/07/2021 - 09:36