Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

NICOLA    DE DOMINICIS
GIANNI    DE STEFANO
ALEXANDRA    GATTO
ALESSANDRO    MARCIANO
MARIA GRAZIA    SURACE

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 30/06/2024 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Възможно е един или повече успешни кандидати да са поискали имената им да не бъдат публикувани.
Дата на публикуване : 20/07/2021 - 09:36
Дата на актуализацията : 20/07/2021 - 09:36