Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

NICOLA    DE DOMINICIS
GIANNI    DE STEFANO
ALEXANDRA    GATTO
ALESSANDRO    MARCIANO
MARIA GRAZIA    SURACE

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/07/2021 - 09:36
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 20/07/2021 - 09:36