Lista ta' riserva

NICOLA    DE DOMINICIS
GIANNI    DE STEFANO
ALEXANDRA    GATTO
ALESSANDRO    MARCIANO
MARIA GRAZIA    SURACE

Validità tal-lista: 
Il-lista se tibqa’ valida sa din id-data: 30/06/2024.
Istituzzjonijiet li jistgħu jirreklutaw minn din il-lista: 
Kandidat wieħed li kellu suċċess jew aktar minn wieħed jistgħu b'mod espliċitu jitolbu li isimhom ma jiġix ippubblikat.
Data tal-post : 20/07/2021 - 09:36
Aġġorna d-data : 20/07/2021 - 09:36