Rezervný zoznam

NICOLA    DE DOMINICIS
GIANNI    DE STEFANO
ALEXANDRA    GATTO
ALESSANDRO    MARCIANO
MARIA GRAZIA    SURACE

Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 30/06/2024.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Jeden alebo viacerí úspešní uchádzači výslovne požiadali, aby sa ich meno neuverejnilo.
Dátum publikovania : 20/07/2021 - 09:36
Dátum aktualizácie : 20/07/2021 - 09:36