Reservlista

NICOLA    DE DOMINICIS
GIANNI    DE STEFANO
ALEXANDRA    GATTO
ALESSANDRO    MARCIANO
MARIA GRAZIA    SURACE

Giltighetstid: 
Listan gäller till och med den 30/06/2024.
Institutioner som får rekrytera från den här listan: 
En eller flera godkända sökande kan uttryckligen ha begärt att deras namn inte ska offentliggöras.
Publicerat den : 20/07/2021 - 09:36
Senaste uppdatering : 20/07/2021 - 09:36