Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

BANCZYK    Pawel

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/05/2021 - 14:19
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/05/2021 - 15:23