Rezervný zoznam

BANCZYK    Pawel

Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 30/06/2024.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 17/05/2021 - 14:19
Dátum aktualizácie : 18/05/2021 - 15:23