Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

ATZORI    Manfredo
BALAHUR-DOBRESCU    Alexandra
CASALE    Pierluigi
CERASA    Andrea
CONSOLI    Sergio
GOMEZ GUTIERREZ    Emilia
IACUS    Stefano Maria
MARTINEZ FERNANDEZ    Ana Maria
SOLER GARRIDO    Josep Vicent
STRONA    Giovanni

Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2023.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Дата на публикуване : 15/04/2020 - 17:10
Дата на актуализацията : 15/04/2020 - 17:12