Popis uspješnih kandidata

Referentni broj postupka odabira: 

ATZORI    Manfredo
BALAHUR-DOBRESCU    Alexandra
CASALE    Pierluigi
CERASA    Andrea
CONSOLI    Sergio
GOMEZ GUTIERREZ    Emilia
IACUS    Stefano Maria
MARTINEZ FERNANDEZ    Ana Maria
SOLER GARRIDO    Josep Vicent
STRONA    Giovanni

Valjanost popisa uspješnih kandidata: 
Popis uspješnih kandidata vrijedi do 30/06/2023.
Institucije koje mogu zapošljavati s ovog popisa: 
Moguće je da su neki uspješni kandidati izričito zatražili da se njihovo ime ne objavljuje.
Datum objave : 15/04/2020 - 17:10
Datum zadnjeg ažuriranja : 15/04/2020 - 17:12