Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

BALLABIO    Cristiano
BATISTA E SILVA    Filipe
D'AGOSTINO    Delia
LUGATO    Emanuele
KRISTON    Akos
MACIAS MOY    Diego Manuel
MIGLIAVACCA    Mirco
RODRIGUEZ GOMEZ    Nuria
VALSAMOS    Georgios
WEITZEL    Matthias

Валидност на списъка на одобрените кандидати: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2023.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Възможно е един или повече успешни кандидати да са поискали имената им да не бъдат публикувани.
Дата на публикуване : 15/04/2020 - 17:19
Дата на актуализацията : 15/04/2020 - 17:20