Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

CARRAO    Hugo
D'ANDRIMONT    Raphael
FERRAGUT MARTINEZ VARA DE REY    Jaime
MARENCO    Franco
PAONNI    Matteo
PEKEL    Jean-Francois
SEDANO    Fernando
SGAMMINI    Matteo
VANCUTSEM    Christelle

Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2023.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Дата на публикуване : 15/04/2020 - 17:20
Дата на актуализацията : 15/04/2020 - 17:21