Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

CARRAO    Hugo
D'ANDRIMONT    Raphael
FERRAGUT MARTINEZ VARA DE REY    Jaime
MARENCO    Franco
PAONNI    Matteo
PEKEL    Jean-Francois
SEDANO    Fernando
SGAMMINI    Matteo
VANCUTSEM    Christelle

Validity of the reserve list: 
Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα ισχύει μέχρι τις 30/06/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Ημερομηνία ανάρτησης : 15/04/2020 - 17:20
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 15/04/2020 - 17:21