Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

BERTZKY    Bastian
CALSAMIGLIA MENDLEWICZ    Susana
DESSART    Francois
FERRARI    Anusca
KAZAKOVA    Snezhanka
LERMAN    Ivona
REDECKER    Christine
SANTINI    Marzia
SEIGNEUR    Isabelle
VALENTE DE JESUS ROSA    Paulo Alexandre

Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2023.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Дата на публикуване : 15/04/2020 - 17:47
Дата на актуализацията : 15/04/2020 - 17:48