Lista rezerwowa

Numer referencyjny: 

BERTZKY    Bastian
CALSAMIGLIA MENDLEWICZ    Susana
DESSART    Francois
FERRARI    Anusca
KAZAKOVA    Snezhanka
LERMAN    Ivona
REDECKER    Christine
SANTINI    Marzia
SEIGNEUR    Isabelle
VALENTE DE JESUS ROSA    Paulo Alexandre

Ważność listy : 
Lista będzie ważna do 30/06/2023 r.
Instytucje, które mogą rekrutować kandydatów z tej listy: 
The quota for this list has been lifted.
All institutions can now recruit candidates from this list.
Niektórzy kandydaci mogli wyraźnie sprzeciwić się publikacji ich imion i nazwisk.
Data publikacji : 15/04/2020 - 17:47
Data aktualizacji : 16/03/2021 - 09:00