Rezervný zoznam

Referencia: 

BERTZKY    Bastian
CALSAMIGLIA MENDLEWICZ    Susana
DESSART    Francois
FERRARI    Anusca
KAZAKOVA    Snezhanka
LERMAN    Ivona
REDECKER    Christine
SANTINI    Marzia
SEIGNEUR    Isabelle
VALENTE DE JESUS ROSA    Paulo Alexandre

Validity of the reserve list: 
Rezervný zoznam bude platný do 30/06/2023.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Dátum publikovania : 15/04/2020 - 17:47
Dátum aktualizácie : 15/04/2020 - 17:48