Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

APOSTU GABRIEL
BARTYZEL IRENEUSZ MARIUSZ
BOLDEA LAVINIA LINDA
BORSOS FERENC
BOULAFENTI NIKI
BURD DAMIAN BERNARDO
COZACIUC MARINA NICOLETA
DIEZ MARTINEZ OSCAR
FALCIONE FRANCESCO
FINSTER NORMAN
GASCON SAMPER SERGIO
GERONTIDOU MAGDALINI
HOCKOVA IVANA
IVANOV KRASIMIR
KIISKINEN MARIA
KOUTSODIMITROPOULOS ANGELOS
LOBELLE SEBASTIEN
MARKOVSKA PAVLINA
MOLDOVEANU ALINA
OLTEANU MONICA
PARVANOVA DAFINKA
PAULY CHRISTIAN RAINER
PETROVA MIROLYUBA
PLASMAN STEVE
PLUCHINO ANDREA
PUIU MONICA
RADONOVA ELITSA
REPASI ZSUZSANNA
THAMINY AMEL
TORRES RICARDO
TURCHI DAVIDE
VASCONCELOS MAGINA NUNO
WHITNEY SVILENA

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/05/2021 - 14:32
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/05/2021 - 10:58