Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ALVAREZ-CIENFUEGOS Fernando    
ATRIPALDI Alessandra    
BALCIUNAS Laurynas    
CESNULEVICIUTE    Vaida    
DEDE Christina    
ECHAVE ABOY Carlos Javier    
GREVINK    Martijn    
GRIMM    Christiane    
KAROUNTZOS Konstantinos    
KERLIN    Jakub    
KLOOSTERMAN Florentijn    
KRAMPAS    Paulius    
KRAUZE    Mateusz    
KRSTESKI Filip    
LEFTEROV Asen    
MESSINA    Pietro Antonio    
METSCHITZER    Markus    
NICAISE CHATEAU    Jean-Christophe    
OTTO    Sabine    
PANERO RIVAS Jose Manuel    
PARMENTIER Miriam    
PETRIK    Matus    
POGARCIC MATAIJA Lea    
POLIANI    Franca Sandra    
RISO Antonio Luca    
ROCHE-RAULT    Anne-Laure    
RULLI    Edoardo    
SATMAREAN Cristina Hortensia    
SCHUBERT Alexander    
SCIASCIA Giuseppe    
SOARES ANTUNES    Eduardo    
TUZI    Francesco    
VOVIDOU    Christiana

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/03/2021 - 15:24
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 08/03/2021 - 15:25