Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

CROONENBORGHS Karl
DUMITRESCU PASECINIC Dorel Adrian
FAFLEK Peter    
GATTI Lorenzo
LOPE Ana
PUCCIO Laura
WUTSCHER Claudia

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/03/2021 - 16:16
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 08/03/2021 - 16:19