Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ALVES BORGES Paulo Jorge    
CANIBANO Alfonso    
CHATZIANTONIOU Ioannis    
DE ROOVER Bart    
DI BENEDETTO Marco    
JOITOIU    Alexandru    
KTORIS Constantinos    
TASSONI Luca    
VIDA Andras

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/03/2021 - 16:26
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 08/03/2021 - 16:27