Reservlista

ALVES BORGES Paulo Jorge    
CANIBANO Alfonso    
CHATZIANTONIOU Ioannis    
DE ROOVER Bart    
DI BENEDETTO Marco    
JOITOIU    Alexandru    
KTORIS Constantinos    
TASSONI Luca    
VIDA Andras

Giltighetstid: 
Listan gäller till och med den 30/06/2024.
Institutioner som får rekrytera från den här listan: 
En eller flera godkända sökande kan uttryckligen ha begärt att deras namn inte ska offentliggöras.
Publicerat den : 08/03/2021 - 16:26
Senaste uppdatering : 08/03/2021 - 16:27