Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

THOMAS BLACKSMITH

MIKKEL AUGUST VON BUCHWALD

BRITTA HOLM ØE

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 31/12/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 31/08/2021 - 11:03
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 02/09/2021 - 10:05