Rezervný zoznam

Referencia: 

THOMAS BLACKSMITH

MIKKEL AUGUST VON BUCHWALD

BRITTA HOLM ØE

Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 31/12/2024.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 31/08/2021 - 11:03
Dátum aktualizácie : 02/09/2021 - 10:05