Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

BAGIĆ, ANA
BLAŽEVIĆ, LEA
ĆORVILA, TINA
DOBRIĆ, IVA
DOJČINOVIĆ, IDA
GLUČINA, IVAN
JUSUPOVIĆ, GALA
KORDIĆ, VEDRANA
MILOŠ, MLADEN
MOSTOVAC, ALAN
TEPEŠ, MARKO

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 31/12/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/11/2021 - 12:24
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/11/2021 - 12:24