Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
ÁLVAREZ CRUZ Miguel Ángel
BAKOGIANNIS Nikolaos
BELATTAR Sabrina
DE BLEECKERE Bart
DIAZ-DE-VILLEGAS Santiago
FEBREL CARCAVILLA Pedro
FERRARI Francesco
LA LICATA Denis
LÉRIDA Enrique
PONS POUS Josep
SALAMANCA Israel
TEUWEN Jean
ZORZI Laurent
Ισχύς του καταλόγου: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 28/09/2018 - 17:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/09/2018 - 17:08