Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

BALSLEV

Julie Marie

HANSEN

Hans Holten

NIELSEN

Jeanette

RUDOLPH

Lene

VEDSTESEN

Glenn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 31/12/2021 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 12:55
Дата на актуализацията : 23/08/2018 - 14:09